Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"". Докладніше.

Закон України "Про доступ до публічної інформації". Докладніше.

Указ Президента України № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації". Докладніше.

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.


Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Запит на інформацію (зразок).

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по Комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 18 комбінованого типу Харківської міської ради» – Лазюк Наталія Миколаївна, завідувач КЗ «ДНЗ № 18».
61020, м. Харків, вул. Петра Свинаренка, 10, тел. 376-20-20
Кiлькiсть переглядiв: 74